Криничненська територіальна громада

Болградського району Одеської області

Люди однієї сім'ї не обов'язково народжуються під одним дахом.

Дата: 19.12.2022 11:13
Кількість переглядів: 101

ЛЮДИ ОДНІЄЇ СІМ’Ї НЕ ОБОВ’ЯЗКОВО  НАРОДЖУЮТЬСЯ ПІД ОДНИМ ДАХОМ.

Діти без сімей… Доросле життя зустріло їх раніше дитинства. Їх минуле застилає їм майбутнє, зачиняючи перед ними двері. І все ж вони – Діти. Пізнайте світ прийомних дітей, щоб допомогти їм відчинити двері з минулого в майбутнє, стати їх провідником в пробудженні любові до самого себе. Поверніть дитину в дитинство, щоб тепло материнської та родинної турботи дало їм сили усвідомлено взяти на себе відповідальність за своє доросле життя. Зараз у нас в районі функціонує 26 прийомних сімей, в яких виховується 50 дітей і 5 дитячих будинків  сімейного типу, в яких виховується 40 дітей. Але ще багато дітей  перебувають в інтернатах і їх необхідно влаштовувати до сімейних форм виховання.

 

Що таке прийомна сім’я і дитячий будинок сімейного типу?

Прийомна сім'я - сім'я або окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі,  що  добровільно  за плату взяла на виховання та спільне проживання від одного до чотирьох  дітей-сиріт  та  дітей, позбавлених батьківського піклування. Діти, уражені ВІЛ-інфекцією, можуть  влаштовуватися  для  виховання  та  спільного проживання у прийомній  сім'ї  за наявності відповідних висновків органів опіки та піклування і закладів охорони здоров'я, а їх загальна кількість не  повинна перевищувати чотирьох осіб.

Дитячий   будинок   сімейного  типу  -  окрема  сім'я,  що створюється  за  бажанням  подружжя  або  окремої  особи,  яка  не перебуває  у шлюбі,  які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей,  позбавлених  батьківського піклування.     Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.

Хто є прийомними батьками і батьками-вихователями?

Прийомні батьки - подружжя або окрема особа, яка не перебуває у  шлюбі, які взяли на виховання та спільне проживання дітей-сиріт і  дітей,  позбавлених  батьківського  піклування.

Батьки-вихователі - особи, які беруть на виховання та спільне проживання  дітей-сиріт   і   дітей,   позбавлених   батьківського піклування

Під  час  дії на території України надзвичайного або воєнного стану  у  прийомні сім’ї  та до  дитячого  будинку  сімейного типу можуть тимчасово влаштовуватися діти, які залишилися  без  батьківського  піклування,  на умовах тимчасового влаштування  в  межах  передбаченої  граничної чисельності дітей у прийомній  сім’ї та у дитячому будинку сімейного типу..

Терміни перебування дітей в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу.

Прийомні  діти та діти вихованці проживають і виховуються у прийомній сім’ї та у дитячому будинку сімейного типу до досягнення  18-річного віку. Після досягнення 18-річного віку такі особи  у разі продовження навчання в закладах загальної середньої, професійної  (професійно-технічної),  фахової  передвищої та вищої освіти  можуть за їх вибором продовжити проживати і виховуватися у прийомній сім’ї та у дитячому будинку сімейного типу до  закінчення  відповідних  закладів  освіти.

Вимоги до кандидатів на створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу.

      Кандидати на створення прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу повинні пройти навчання яке направлене на формування усвідомленого відношення батьків до соціальної ролі виховання дітей-сиріт  та дітей, позбавлених  батьківського  піклування. За підсумками підготовки батьки отримують рекомендації  центру соціальних служб за результатами проходження  курсу  навчання  з  виховання  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених  батьківського  піклування.

     Рішення   про   утворення  прийомної  сім’ї/ дитячого будинку сімейного типу  приймається районною держадміністрацією, виконавчим  органом  міської  ради  на  підставі  заяви сім’ї або окремої особи, які виявили бажання утворити прийомну сім’ю/дитячий будинок сімейного типу, за поданням відповідного висновку служби  у справах дітей про можливість утворення прийомної сім’ї з урахуванням  рекомендації  центру соціальних служб за результатами проходження  курсу  навчання  з  виховання  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених  батьківського  піклування. Зазначена сім'я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, обов'язково інформується про стан здоров'я,  фізичний та розумовий розвиток дітей, яких вони бажають взяти  на виховання та спільне проживання.

Влаштування  дітей у прийомну сім'ю/ дитячий будинок сімейного типу проводиться з урахуванням віку  прийомних  батьків/батьків-вихователів,  та  дітей,  щоб  на час досягнення обома прийомними батьками/батьками-вихователями пенсійного віку всі прийомні діти/вихованці досягли віку вибуття з прийомної сім'ї/ дитячого будинку сімейного типу. У разі досягнення пенсійного віку одним з  прийомних  батьків/батьків-вихователів  час перебування дітей визначається за віком молодшого  з батьків. В окремих випадках за згодою сторін прийомна сім'я/дитячий будинок сімейного типу  може  функціонувати  і після досягнення прийомними батьками пенсійного віку, але не більше ніж протягом п'яти років.

              Прийомні батьки/батьки-вихователі, їх права та обов'язки

     Прийомними батьками можуть бути окремі працездатні особи та особи, які перебувають у шлюбі, крім випадків, коли хоча б одна з  них:

 • не  пройшла  курс  навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених  батьківського піклування;
 • визнана в  установленому  порядку  недієздатною  або обмежено дієздатною;

     позбавлена батьківських прав;

 • була   усиновлювачем,   опікуном,  піклувальником,  прийомним батьком,  батьком-вихователем  іншої  дитини, але усиновлення було скасовано  або  визнано недійсним, опіку, піклування чи діяльність прийомної сім'ї або дитячого будинку сімейного типу було припинено з  її  вини;
 • за   станом   здоров'я  не  може  виконувати  обов'язки  щодо виховання  дітей  (особи  з  інвалідністю  I  і  II  групи, які за висновком    медико-соціальної   експертної   комісії   потребують стороннього   догляду,   особи,   в  яких  офіційно  зареєстровані асоціальні прояви, нахили до насильства);
 • перебуває на обліку або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному  диспансері;
 • зловживає   спиртними   напоями  або  наркотичними  засобами;
 • страждає на хвороби, перелік яких затверджений МОЗ щодо осіб, які  не  можуть  бути усиновлювачами;
 • була засуджена за злочини проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності,  статевої свободи та статевої  недоторканості  особи, проти громадської безпеки,  громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або  прекурсорів,  а  також за злочини,  передбачені статтями 148, 150, 150-1,  164, 166, 167, 169, 181, 187, 324 і 442 Кримінального кодексу України  (  2341-14  ),  або  має непогашену чи не зняту в установленому  законом  порядку  судимість   за   вчинення   інших злочинів. 

     Не  можуть  бути  прийомними  батьками: 

 • особи,  з  якими  на спільній житловій площі проживають члени сім’ї  (у  тому  числі  малолітні та неповнолітні діти), які мають глибокі  органічні  ураження нервової системи, хворі на СНІД (крім сімей,  які  беруть  на  виховання дітей, уражених ВІЛ-інфекцією), алкогольну,  наркотичну  залежність,  відкриту форму туберкульозу, психотичні  розлади,  в  яких  офіційно  зареєстровано  асоціальні прояви,  нахили  до  насильства; 
 • особи, які не мають постійного місця проживання та постійного заробітку  (доходу); 
 • інші особи, інтереси яких суперечать інтересам дитини, у тому числі  особи,  які  вчинили  домашнє насильство у будь-якій формі.
 • Середньомісячний  сукупний  дохід  сім'ї в розрахунку на одну особу  за  попередні шість місяців, що передували місяцю звернення із  заявою  про утворення прийомної сім'ї, не може бути менший ніж розмір прожиткового мінімуму, встановлений законом для відповідних соціальних  і  демографічних  груп  населення.

 

Матеріальне забезпечення прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу.

       Виплата  державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,  позбавлених  батьківського  піклування,  які перебувають у прийомних  сім’ях, дитячих будинках сімейного типу, грошового  забезпечення  прийомним  батькам, батькам – вихователям, а також   сплата  єдиного  внеску  на  загальнообов’язкове  державне соціальне страхування за прийомних батьків, батьків – вихователів, здійснюється за рахунок коштів,   передбачених   у  загальному  фонді  державного  бюджету Мінсоцполітики   за   відповідною  програмою,  згідно  з  Порядком призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та   дітей,   позбавлених   батьківського   піклування,  грошового забезпечення  батькам-вихователям  і  прийомним батькам за надання соціальних  послуг  у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях  за  принципом  "гроші  ходять  за дитиною".

     Куди потрібно звертатися з питаннями про створення прийомної сім'ї та дитячого будинку сімейного типу?

    З цих питань потрібно звертатися до служби у справах дітей Болградської районної

( військової) адміністрації за адресою: м.Болград, проспект Соборний, 149. або до служб у справах дітей територіальних громад Болградського району.

    

    Коли дитина переступіть  поріг вашої домівки, це буде першій крок в нове життя з вами, прийомними батьками або батьками – вихователями. Тільки ви навчите цих дітей більше сміятися и любити людей, і ваш вчинок зробить цей мир краще.

     Якщо вам це під силу – не залишайтеся байдужими до долі дітей, дайте їм шанс на життя у нормальній родині.


Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь